Radio Kaapse Kansel is terug op die lug!

Radio Kaapse Kansel 729AM is terug op die lug! Luisteraars kan nou weer op 729AM inskakel nadat die Stasie vir weke van die lug af was.

Radio Kaapse Kansel se sender het op 22 Mei onklaar geraak. Ondersoeke het getoon dat die sender nie herstelbaar is nie en Radio Kaapse Kansel sou tot twaalf weke van die lug af wees terwyl die Stasie op ‘n nuwe sender wag wat deur die nasionale seinverspreider, Sentech, verskaf word.

Die Kansel Media Groep (KMG) het intussen ‘n alternatief onderhandel om Radio Kaapse Kansel so vinnig as moontlik terug op die lug te kry. KMG het die sender, waarmee die Groep hoogs suksesvolle toetsuitsendings vir digitale radio gedoen het, as tussentydse maatreël vanaf Gauteng na die Wes-Kaap verskuif totdat die nuwe sender uit die buiteland arriveer.

Radio Kaapse Kansel luisteraars kan nou weer op hul ‘daaglikse reisgenoot’ inskakel om na relevante, Christelike programme te luister wat die hart raak.

Luisteraars kan ook regstreeks na Radio Kaapse Kansel luister op die Stasie se slimfoon toepassing, beskikbaar op die App Store en Play Store, of besoek Radio Kaapse Kansel se webblad by kaapsekansel.co.za en luister aanlyn.


Radio Cape Pulpit 729AM is back on air! Listeners can once again tune in to 729AM following weeks of the Station being off air.

Radio Cape Pulpit’s transmitter was damaged on 22 May. Investigations showed that the transmitter could not be repaired and that the Station would be off air for twelve weeks while waiting for the signal distribution service, Sentech, to provide a new transmitter.

The Pulpit Media Group (PMG) has in the meantime negotiated an alternative in order to get Radio Cape Pulpit back on air as soon as possible. In the interim PMG sent the transmitter with which the Group has completed successful test broadcasts for digital radio, from Gauteng to the Western Cape until the new transmitter arrives from abroad.

Radio Cape Pulpit listeners can once again tune in to their ‘daily companion’ to listen to relevant, uplifting Christian programmes which touches hearts.
Listeners can also listen live via the Radio Cape Pulpit App, available on the App Store and Play Store, or visit the Radio Cape Pulpit website www.capepulpit.co.za to listen online.

Comments are closed.