Donate

SUPPORTING 729AM – CAPE PULPIT

Get financially involved today and invest in spreading the Gospel over the radio!

Debit order on Credit Card Donation via Credit CardDebit Order Form

Please choose an option that suits you:

  • Personal visit from a marketer. If you would like to personally give a donation, a marketer will be happy to visit you.
  • Online Donation: donate with your credit card
  • Online Debit Order: authorise a debit order on your credit card
  • Debit Order: print a debit order form to complete

2 Corinthians 9:6,7,8 Remember this saying, “A few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest.” Each of you must make up your own mind about how much to give. But don’t feel sorry that you must give and don’t feel that you are forced to give. God loves people who love to give. God can bless you with everything you need, and you will always have more than enough to do all kinds of good things for others.

Please contact our Client Services at (021) 917 7000 or gospel@capepulpit.co.za  for any queries.

ONDERSTEUN 729AM KAAPSE KANSEL

Raak vandag finansieel betrokke by Radiokansel en belê so in die Evangelieboodskap oor die radio!

Debiet Order op Kredietkaart Donasie via Krediet KaartDebit Order Vorm

Kies asseblief die opsie wat u pas:

  • Persoonlike besoek van ‘n bemarker. Indien u graag pesoonlik ‘n donasie wil oorhandig, kan ‘n bemarker u besoek.
  • Elektroniese donasie: skenk ‘n donasie deur middel van u kredietkaart
  • Elektroniese debietorder: stel ‘n debietorder in op u kredietkaart
  • Donasie vir die Woord vir Vandag boekie met u kredietkaart
  • Debietordervorm: druk ‘n debietordervorm om in te vul

2 Korintiërs 9:6,7,8

“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

Kontak asseblief Kliëntediens by (021) 917 7000 of gospel@capepulpit.co.za vir enige navrae.